Politica de Confidențialitate

S.C. Tatarca și Asociații S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și „alaplaya.ro”, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului „alaplaya.ro”, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către tine atunci când utilizezi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către tine se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul tău explicit cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

„alaplaya.ro” își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului „alaplaya.ro”, precum și prezenta Politică de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă, de aceea te rugăm să vizitezi periodic această secțiune.

Prezenta Politică de Confidențialitate este valabilă și se aplică pentru toate website-urile din domeniul „alaplaya.ro” și pentru care S.C. Tatarca și Asociații S.R.L. are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum și website-ul „alaplaya.ro” vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții

 1. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 5. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 6. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 7. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 8. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 9. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 10. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

„alaplaya.ro” poate colecta de la tine date cu caracter personal, dar numai cu acordul tău și dacă ni le furnizezi voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul „alaplaya.ro” cere informații prin care vei putea fi identificat sau prin care te putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor tale.
 • Pentru a livra servicii sau produse pe care le-ai cerut sau achiziționat.
 • Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru tine.
 • Pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului.

„alaplaya.ro” colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesezi în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. „alaplaya.ro” poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
 • Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a-ți furniza un serviciu cât mai bun.

În diferite secțiuni din Site, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa ta de email este folosită pentru a-ți trimite un răspuns și mesajul tău este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decizi să ne contactezi din nou. Adresa ta de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact”, iar „alaplaya.ro” le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul tău.

„alaplaya.ro” poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru:

(a) conformarea la rigorile legii;

(b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale „alaplaya.ro” și ale site-urilor sale web, sau

(c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

„alaplaya.ro” nu vinde, nu schimbă și nu închiriază date cu caracter personal către terți.

Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul „alaplaya.ro”.

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul „alaplaya.ro” implică:

Formularele de plată online pe care le vezi atunci când efectuezi o tranzacție eCommerce vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe Site-ul „alaplaya.ro” pentru:

 • facturarea și livrarea produselor/serviciilor comandate de către tine;
 • contactarea prin poșta/email/telefon în legătură cu produsele alaplaya.ro;
 • transmiterea de oferte, reduceri, recompense, mesaje publicitare sau de marketing

„alaplaya.ro” nu colectează date pentru plățile online. Plățile online sunt efectuate prin servicii de tip “third party” agreate de alaplaya.ro.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul tău în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prin intermediul Site-ului „alaplaya.ro” îți exprimi expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către S.C. Tatarca și Asociații S.R.L.

Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime

„alaplaya.ro” poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

 • realizării de analize/rapoarte;
 • realizării de informări;
 • publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către „alaplaya.ro”

Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, în afara controlului „alaplaya.ro”, website-uri care credem că le vei găsi utile. Dacă accesezi aceste linkuri, vei accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de „alaplaya.ro”.

Minori

„alaplaya.ro” nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. „alaplaya.ro” poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă ești minor și accesezi un Site, o poți face doar dacă ești sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Obligațiile tale

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate

Dacă ai întrebări legate Politica de Confidențialitate sau dorești să fii informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către „alaplaya.ro” și care te privesc direct, te rugăm să ne contactezi prin formularul de contact de pe site.

Ultima actualizare la data de 11.06.2021