Termeni și condiții

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor Termeni și Condiții.
Folosirea site-ului alaplaya.ro și a sub-domeniilor sale, încluzând vizitarea și cumpărarea produselor din magazinul online, implică acceptarea în integralitate a Termenilor și Condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

1. TERMENI ȘI DEFINIȚII
alaplaya.ro este denumirea comercială a S.C. Tatarca și Asociații S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Focșani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 21, ap. 9, et. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J39/472/2021, cod unic de înregistrare fiscală 37829300. Capital social subscris vărsat este de 200 lei.


Bunuri și Servicii: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.
Campanie: acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.
Client: persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către alaplaya.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între alaplaya.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.
Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și/sau Servicii de pe Site.
Comentariu: apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.
Cont: secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).
Contract: reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
Conținut:
a) toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
b) conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
c) orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
d) informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
e) informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
f) date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Cumpărător: persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.
Document: prezentele Termene și Condiții.
Furnizor: Persoana juridică/fizică autorizată care are rol de intermediar între Producător și Vânzător;
Întrebare: formulă de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.
Newsletter: mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și/sau Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
Nickname: pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”/”Nume de afișat”/”Username”.
Produs: orice bun oferit spre vânzare pe Site.
Producător: persoană juridică/fizică care produce un Bun aflat la vânzare;
Rating: modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/ Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.
Răspuns: informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.
Review: o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.
Serviciu: Desfășurarea unei activități la cererea și în favoarea Cumpărătorului.
Site – domeniul www.alaplaya.ro și sub-domeniile acestuia.
Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către alaplaya.ro Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Utilizator: orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.
Vânzător: alaplaya.ro.
Wish List: pagina web din „Contul meu” in care Cumparatorul/Utilizatorul poate adauga Bunuri pe care le considera a fi preferate si pe care, ulterior, le poate adauga in cosul de cumparaturi („cosul meu”).

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii. Suma achitată se va modifica corespunzător.
2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.
2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind, dacă e cazul, certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
3.1. Vânzătorul furnizează produsele și/sau serviciile care fac obiectul acestor Termeni și Condiții.
3.2. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
alaplaya.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel alaplaya.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al alaplaya.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mai sus menționate.
3.3. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele/nr. de telefon menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
3.4. alaplaya.ro își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.
3.5. alaplaya.ro poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care alaplaya.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.6. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
3.7. În condițiile prevăzute de lege, prețul pentru Bunurile electronice afișate pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții alaplaya.ro.
3.8. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane bancare. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
3.9 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
3.10. alaplaya.ro nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet.
3.11. Site-ul, informațiile și materialele aferente sunt oferite “așa cum sunt” și “atât cât sunt disponibile”.
3.12. Vânzătorul nu va fi făcut responsabil și nici nu garantează expres sau implicit, în niciun fel, pentru funcționarea / funcționalitatea site-ului, informațiile sau conținutul site-ului, ori materialele de pe Site.
3.13. Vânzătorul nu va fi făcut responsabil pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.
3.14. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se poate solicita redactarea și publicarea pe Site a unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

4. COMANDĂ, PLATĂ, FACTURĂ
4.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în mășura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.
4.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
4.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
4.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și/sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
4.4.1. neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului/Cumpărătorului, în cazul plății online;
4.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți cu cardul agreat de alaplaya.ro, în cazul plății online;
4.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
4.4.4. constatarea intervenirii unei erori incluzând dar nelimitându-se la preț sau la disponibilitatea produsului/serviciului;
4.4.5. reevaluarea conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului concretizată prin limitarea sau interzicerea accesului la Produsele și Serviciile oferite de către Vânzător.
4.5. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:
4.5.1. “in stock”/ ”în stoc” – avem cel puțin o bucată în stocul alaplaya.ro
4.5.2. “out of stock”/ “stoc epuizat” – bunul nu este disponibil în stocul alaplaya.ro și pentru moment nu avem informații despre disponibilitatea acestuia în stocul Furnizorului/Producătorului.
4.6. Plata Bunurilor și/sau Serviciilor se poate face prin următoarele metode:
4.6.1. online prin card bancar – tranzacție efectuată și securizată de către procesatorul de plăți agreat de alaplaya.ro;
4.6.2. în sistem ramburs (plata în numerar la curier la livrare);
4.7. Prețurile Bunurilor și/sau Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.alaplaya.ro sunt exprimate în Lei și includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
4.8. Prețul, modalitatea de plată și, dacă e cazul, termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și/sau Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
4.9. Vânzătorul are opțiunea de a transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de alaplaya.ro precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, fie pe format tipărit, fie în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.
4.10. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și/sau documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
4.11. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul întârzie plata Produselor/Serviciilor în termenul prevăzut de către Vânzător, Clientul/Cumpărătorul este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată. Cuantumul penalităților poate depăși cuantumul debitului principal.

5. LIVRAREA BUNURILOR
5.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat rapid către Cumpărător.
5.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
5.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și/sau Serviciilor numai pe teritoriul României.
5.4. Livrarea produselor va fi gratuită în toate orașele țării pentru comenzile care depășesc valoarea de 400 RON (cu TVA). De asemenea, beneficiază de transport gratuit produsele care au această specificație pe pagina de prezentare.
5.5. În cazul comenzilor livrate în afara orașelor, pe lângă tariful perceput de alaplaya.ro pentru produse sau servicii, se poate solicita clientului plata unui tarif de livrare suplimentar plătit direct firmei de curierat ce efectuează transportul produselor, tarif care va fi adus la cunoștința clientului în momentul confirmării comenzii.
5.6. În cazul în care Cumpărătorul nu este găsit la adresa menționată, curierul va reveni încă o dată și dacă clientul nu poate fi contactat, comanda va fi anulată și produsul/produsele returnat/e la sediu. Cumpărătorul va suporta costurile unei noi livrări, indiferent de valoarea produselor comandate.
5.7. Dacă Produsul a fost avariat/deteriorat în timpul transportului, Clientul/Cumpărătorul va încheia un proces-verbal cu curierul prin care se vor descrie detaliat daunele provocate Produsului pe durata transportului precum și faptul că acestea cauzează refuzul de primire.
5.8. Costul livrării este influențat de greutatea coletului,după cum urmează:

– Pentru colete cu greutatea mai mică sau egală cu 3kg, costul livrării în București și în orașele mari din România este de 27 de lei. 

– Pentru colete cu greutatea mai mare de 3kg, la costul livrării se adaugă 0.8 RON pentru fiecare kilogram adițional. 

– Pentru localitățile în care Curierul solicită plata de kilometri suplimentari (dacă e cazul), Clientul/Cumpărătorul va fi înștiințat cu privire la acest cost și, dacă îl acceptă, Comanda va fi trimisă. Refuzul Clientului/Cumpărătorului de a accepta costul suplimentar solicitat de către Curier, va conduce la anularea comenzii.

Costul final al transportului va fi afișat în pagina de Comandă, după selectarea adresei de livrare, iar pentru informații suplimentare despre indexul de combustibil, vă rugăm accesați https://www.dpd.com/ro/ro/expedierea-coletelor/index-combustibil/ 

6. RETRAGEREA CONSUMATORULUI DIN CONTRACT
6.1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.
Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,
6.2. Dreptul de retragere din contract al consumatorului se aplică în cazul:
a) vânzării unui produs de serie;
b) furnizării unui serviciu care nu a fost încă prestat.
6.3. Consumatorul nu beneficiază de dreptul de retragere din contract atunci când:
a) Consumatorul a comandat un produs particularizat (executat după specificațiile ori nevoile particulare ale acestuia sau a unui produs distinct personalizat);
b) Serviciul a fost prestat, cu acordul consumatorului, înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice în care acesta putea să ceară retragerea din contract;
c) Produsele sunt deteriorate, prezintă urme de uzură si/sau modificări fizice, au fost utilizate defectuos sau în alte scopuri decât cele pentru care au fost fabricate/vândute;
d) Produsele în cauză au fost manevrate sau depozitate în mod necorespunzător de către Cumpărător;
e) Produsele au suferit șocuri mecanice, termice, electrice sau de orice natură, inclusiv dar fără a se limita la: lovituri, ciobiri, zgârieturi, etc.;
f) Produsele au intrat în contact cu substanțe a căror folosire nu este necesară în procesul de folosire;
6.4. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, va trimite un email în acest sens la adresa vamos@alaplaya.ro.
6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze Produsul/Produsele cumparat/e ambalat/e corespunzător pentru transport, cu toate documentele și accesoriile, precum și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv și fără ca oricare din cele menționate anterior să prezinte urme de deteriorare sau uzură, clientul suportând cheltuielile de expediere a acestora către Vânzător.
6.6. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maximum 30 (treizeci) de zile de la data primirii Bunurilor returnate. Suma va fi returnată după cum urmează:
6.6.1. pentru Comenzile achitate cu card online: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.6.2. pentru Comenzile achitate ramburs: prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător
6.7. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vandute.
6.8. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va iniția returnarea în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului – în cazul în care plata a fost deja efectuată, în termen de maximum 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
6.9. Produsul trebuie returnat împreună cu toate accesoriile primite și o copie a facturii. Toate acestea trebuie împachetate corespunzător pentru a fi protejate împotriva eventualelor deteriorări din timpul transportului.
6.10. Produsele achiziționate sub formă de pachete speciale sau care beneficiază de alte produse cadou nu se pot returna individual ci tot sub formă de pachet sau împreună cu produsul cadou.
6.11. În cazul în care au fost achiziționate mai multe produse identice, un singur produs desigilat se acceptă ca retur, restul cantității trebuie să fie sigilată/nedesfăcută.
6.12. Expediția returului se va realiza cu aceeași companie de curierat cu care s-a realizat și livrarea produselor ce urmează a fi returnate. 
6.13. Cumpărătorul este responsabil în ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din utilizarea sau manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, Cumpărătorul trebuie să le mânuiască și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin.

7. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată după achitarea integrală a acestora.

8. SECURITATE
8.1. alaplaya.ro utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
8.2. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către alaplaya.ro este, periodic, analizată din punctul de vedere al securității.
8.3. alaplaya.ro nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului care stau la baza funcționarii site-ului și nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. De asemenea, alaplaya.ro nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.
8.4. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisa și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).
8.5. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
8.6. Utilizatorul va înștiința imediat pe Vânzător referitor la pierderea parolei sau la apariția eventualelor semne de activitate neautorizată sub numele său de utilizator.

9. CONFIDENȚIALITATE
9.1. alaplaya.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați.
9.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
9.3. Politica de Confidențialitate este detaliată în Site la pagina: www.alaplaya.ro/politica-de-confidentialitate.

10. PUBLICITATE
10.1. Newsletter-ele alaplaya.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de alaplaya.ro. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
10.2. Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
10.2.1. prin contactarea alaplaya.ro în acest sens.
10.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.
10.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

11. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. 

12. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
12.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea alaplaya.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin accept de utilizare și/sau publicare).
12.2. Clientului/Cumpărătorului îi este strict interzisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de alaplaya.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al alaplaya.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al alaplaya.ro.
12.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între alaplaya.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea alaplaya.ro cu referire la acel Conținut.
12.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
12.5. În cazul în care alaplaya.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea alaplaya.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
12.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea alaplaya.ro și/sau al angajatului/prepusului alaplaya.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
12.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta există.

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII
13.1. Vânzătorul nu va fi făcut responsabil pentru pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive, de consecință sau alte daune (incluzând fără limitări pierderi de profituri, de venituri sau pierderi economice similare), indiferent dacă se produc prin contract, ca urmare a unui prejudiciu sau alt mod, chiar dacă suntem avizați de o astfel de posibilitate, pe care Clientul/Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al:
13.1.1 îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii, cât și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor sau Serviciilor după livrare;
13.1.2. transportului Bunurilor, al întârzierii în livrare sau ca rezultat al ne-livrării acestora.
13.2. În toate situațiile în care Vânzătorul ar putea fi obligat la plata de daune, de orice natură și din orice cauză, cuantumul acestora nu va putea depăși suma încasată cu titlu de preț de la Client/Cumpărător.

14. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
14.1. Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători în pagina de produs. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
14.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.
14.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:
– să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
– să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniu;
– să utilizeze un limbaj corespunzător, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
– să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
– să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
– să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
– să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comerciala ca și Vânzătorul;
– să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natura publicitară;
– să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.
14.4. Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. 
14.5. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri.
14.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu aproba sau de a șterge orice Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns pe care îl consideră inadecvat.

15. SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII
Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de contact. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

16. FORȚĂ MAJORĂ
16.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
16.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între alaplaya.ro și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

18. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
18.1. alaplaya.ro își rezervă dreptul:
a) de a face, unilateral, modificări și actualizări ale acestor Termeni și Conditii, precum și ale ofertei, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor;
b) de a corecta orice omisiuni sau erori în afișare, oricare ar fi cauza acestora, fără a anunța în prealabil.
18.2. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
18.3. Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.
18.4. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către alaplaya.ro, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor / Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Ultima actualizare la data de: 01.01.2024